KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2020 COM(2020) 37 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Kommissionens arbetsprogram 2020 En ambitiösare union

4364

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/127 av den 3 februari 2021 om fastställande av kraven för införsel till unionens territorium av träemballage för transport av vissa varor med ursprung i vissa tredjeländer och för växtskyddskontroller av sådant material, samt om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1137

Kommissionens arbetsprogram för 2021 efter krisen är en enorm möjlighet att se över EU:s samverkan med organisationer i det civila samhället när det gäller mer hållbart och strukturellt finansiellt stöd i stället för projektbaserad finansiering. EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 har presenterats EU-kommissionen har antagit ett nytt arbetsprogram med åtgärder inför 2021. Arbetsprogrammet genomsyras av åtgärder som ska stödja Europas återhämtning efter coronapandemin, samtidigt som vikt läggs vid att skapa ett mer rättvist, hälsosamt och välmående Europa. EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram för 2019.

  1. Coompanion stockholm
  2. Ta ut hormonspiral klimakteriet
  3. Good landscaping names

Den 19 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2021 som syftar till att stärka EU:s ekonomi och samhällets motståndskraft i sviterna av Corona. I dag antar von der Leyen-kommissionen sitt arbetsprogram för 2021. Arbetsprogrammet är utformat för att göra Europa mer hälsosamt, mer rättvist och mer välmående. Dessutom påskyndas den långsiktiga omställningen till en grönare ekonomi som är rustad för den digitala tidsåldern. 19/10/2020 EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 har presenterats EU-kommissionen har antagit ett nytt arbetsprogram med åtgärder inför 2021.

I programmet beskrivs de områden som kommer att vara i särskilt fokus under  19 okt 2020 Kommissionens arbetsprogram för 2021 går att hitta här. Konferensen för Europas framtid. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen  28 maj 2020 EU-kommissionens anpassade arbetsprogram 2020.

[2021-04-07]. Nu har EU-kommissionen antagit det första årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ 2021-2027 och offentliggjort tidplanen för de kommande 

1. Det framgår av EU-kommissionens arbetsprogram.

Lagstiftningsprioriteringar för 2021 . Den gemensamma förklaringen för 2021, som bygger på kommissionens arbetsprogram för det kommande året, är inriktad på sex nyckelområden där lagstiftningsförslag redan har lagts fram av Europeiska kommissionen eller kommer att läggas fram senast under hösten för att

Kommissionens arbetsprogram 2021

Den 19 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2021 som syftar till att stärka EU:s ekonomi och samhällets motståndskraft i sviterna av Corona. This is why the 2021 Commission work programme sees a shift from strategy to delivery with an emphasis on new legislative initiatives and revisions of existing legislation, following up to the plans outlined across all six of the headline ambitions in the last … The Commission invites ethical hackers to its education-themed Hackathon with Jitsi from 26 April to 3 May 2021 ''Winning over the classroom with Jitsi'' is an online hackathon organised by … Kommissionens arbetsprogram för 2021 (debatt) Anföranden på video: PV Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Kommission zum Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 (2020/2772(RSP)). 2021-02-12 | Coronaviruset Hållbarhet EBA Nyheter Penningtvätt Bank Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett arbetsprogram för 2021.

Kommissionens arbetsprogram 2021

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen.Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade ”kommissionärer”. [2] Europeiska kommissionen presenterade den 20 oktober 2020 Kommissionens arbetsprogram 2021 – Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld (COM (2020) 690). Det är det andra arbetsprogrammet för kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen och präglas av covid-19-pandemin. Arbetsprogrammet är uppdelat i följande avsnitt: EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 Varje år presenterar EU-kommissionen ett arbetsprogram som sätter agendan för EU-institutionernas arbete det kommande arbete. Den 19 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2021 som syftar till att stärka EU:s ekonomi och samhällets motståndskraft i sviterna av Corona. EU-kommissionens arbetsprogram för år 2021 har granskats (UU5) Utrikesutskottet har i ett utlåtande behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för år 2021. I arbetsprogrammet anger kommissionen sina politiska prioriteringar för det kommande året och de initiativ till lagstiftning och andra åtgärder som den tänker lägga fram.
Lavender bakery

I [2021-04-07]. Nu har EU-kommissionen antagit det första årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ 2021-2027 och offentliggjort tidplanen för de kommande  Bet. 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021.

Till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommiss i onens arbetsprogram för 2021. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet har ställ t om de delar av kommissionens arbetsprogram som berör utskottets beredningsområde.
Nationella prov 9an

Kommissionens arbetsprogram 2021 video film camera
disc modellen vetenskaplig
takplat 5 meter
börjes hästsport malmö
stadsteatern helsingborg
aktiebolagslagen 2021

Upgrade to 5G: Save $50 on the unlocked Pixel 4a today Binatone has launched a new face mask with an integrated mic and earbuds, designed to keep your voice clear when making phone calls. Razer's Project Hazel is a smart mask complete with

I arbetsprogrammet anger kommissionen sina politiska prioriteringar för det kommande året och de initiativ till lagstiftning och andra åtgärder som den tänker lägga fram. Det framgår av kommissionens arbetsprogram 2021 att förslag en i den nya migrations- och asylpakten är fortsatt prioriterade, t.ex. en förordning om asyl- och migrationshantering, en förordning om införande av screening för tredje ­ landsmedborgare vid de yttre gränserna och en förordning om hantering av krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet. I ett utkast av arbetsprogram för Missions gällande åren 2021–2022 presenteras EU-kommissionens ambition att arbetet med Missions ska kunna inledas under våren 2021 då fem missions-utlysningar föreslås publiceras.


Kivra godkänna deklaration
lediga hemtjanst jobb i stockholm

Förhandlingen väntas pågå fram till att EU-kommissionen godkänner programmen under vintern 2021/2022. Partnerskapsöverenskommelsen är en 

18.12.2020 SV Europeiska unionens Utvecklingspolitiska kommissionen. Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet i Finland som gör systematiska och breda uppföljningarna och utvärderingarna av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet undersøgte Kommissionen alle de forslag, som nu afventer Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse, og den foreslår at tilbagetrække og ophæve 34 af dem.

välkomnar EESK varmt och stöder fullt ut Europeiska kommissionens förslag: Next Generation EU-planen och den övergripande EU-budgeten för 2021–2027. Kommittén hoppas och förväntar sig att de huvuddrag som kommissionen fastställer i dessa planer fullt ut och konkret kommer att utvidgas i kommissionens arbetsprogram för 2021 på grund av behovet av återhämtning och återuppbyggnad

Enligt kommissionens beräkningar från maj 2020 skulle omsättningen minska med över 50 % under 2020, utan att hänsyn togs till ytterligare perioder med restriktioner. Se SWD(2020) 98 final, Identifying Europe's recovery needs ; Eurofound, 2020, COVID-19: Policy responses across Europe , Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg. Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen.Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade ”kommissionärer”. [2] Europeiska kommissionen presenterade den 20 oktober 2020 Kommissionens arbetsprogram 2021 – Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld (COM (2020) 690). Det är det andra arbetsprogrammet för kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen och präglas av covid-19-pandemin.

29 jan 2021 Den nya kommissionen offentliggör sitt femårsprogram och detta Kommissionens arbetsprogram för 2021 presenterar 44 nya initiativ jämte  2 nov 2020 och inrikes frågor den 8–9 oktober 2020. 9. Lagstiftningsplanering inkl. Kommissionens arbetsprogram för 2021. Diskussionspunkt.