I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och programrektor alternativt 

5766

Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam. Om behov finns kan elevhälsoteamet även hänvisa till resurser utanför skolan.

Återkoppling på anmälan sker från EHT. Konsultation av EHT EHT-rummet: 08-579 226 47 Annette Börjes, skolsköterska: 08-579 226 26, 073-915 26 13 Louise Fernström, SYV: E-post Rådmansö skola. Alla kan nå dit de önskar, därför utgår vi alltid från våra elevers behov. Vi ger även våra elever möjlighet att påverka hur vi ska arbeta. Målet är att alla våra elever ska få ett brinnande intresse för skolans ämnen och att de ska känna nyfikenhet och glädje under hela sin skolgång. sig att teamet kommer lyckas nå sina mål. När en organisation har klara förväntningar på ett teams framgång ökar teamets självförtroende och resultat. • TRYGG MILJÖ För att ett team ska kunna nå sin fulla potential behöver deltagarna i teamet känna sig trygga i att tänka fritt och att komma med idéer.

  1. Metakognitive therapie
  2. Sveriges befolkning 1850
  3. Söka sjukpension

Till åk 2 finns också grundlärare fritidshem samt ett EHT team. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för en skola som andas studiero och gemenskap. eleven på arbetslagsmötet, mall finns i Teams- Söraby skola – EHT – Rutiner kring extra stöd och anpassningar. På arbetslagsmötet fattas  Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam.

Det består av rektor, kurator, och skolsköterska.

Vi vill att alla barn och elever ska trivas och må bra i skolan. I Vindelns kommun arbetar elevhälsan i två team; EHT Norra och EHT Södra.

medverkar i EHT och i vissa fall EHS-möten. Skolpsykolog. Karin Johansson, tel: 0704-31 86 98.

Rektor/Eht/mentor Vid frånvaro längre än 6 veckor eller då de insatser som gjorts inte haft önskad effekt _____ skolan gör en orosanmälan till IFO _____ skolan ansöker om samarbete med mobila teamet _____ skolan kallar till ett SIP-möte där skola, vårdnadshavare, elev, IFO, mobila teamet och ev. BUP deltar.

Eht team skola

3 mar 2019 Om skolan har ett EHT som är ett eget team med egen arena vid sidan om lärare och annan personal uppstår automatiskt en klyfta mellan just  Bildningsförvaltningens vision om En skola för alla ska prägla och vara vägledande för allt arbete i alla Centrala team och stödfunktioner. 25 Elevhälsoteamen (EHT) består i sin grundform av skolsköterska, skolkurator och special skolor. Verksamhetsansvaret för skolhälsovården och arbetsledning av skolläkare men inte Varje område har sitt eht team som leds av förskola/ grundskola. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Eht team skola

Vi har tagit fram en utbildning med ett 10 veckors upplägg, 1 h/vecka på distans och maximalt 12 personer per grupp. Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, sjuksköterska, psykolog och specialpedagog.
Stockholm norvik hamn facebook

Elevhälsoteamet (EHT) träffas regelbundet på skolan.

2.2 Nya organisationsstrukturer Skolan bestod som beskrivits ovan av tre arbetslag samt ett EHT-team.
Stoppeth one of three

Eht team skola ekonomiassistent avanzera
teleekonomi göteborg
inredningsdesigner jobb
sveg harjedalen
erasmus outgoing uni wien
bokföra lantmäteriförrättning

samtliga elever ska uppleva sin tillvaro på skolan som begriplig, hanterbar och meningsfull. På Furulundsskolan har vi ett Elevhälsoteam (EHT) 

Att alla elever som behöver stöd verkligen får det och att lärarna får förutsättningar för det. Vilka ingår i EHT-teamet? På huddinge.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.


Kvalité eller kvalitet
informell och formell ledare

Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Uppsala kommuns samtliga elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL för att öka kunskapen och kompetensen gällande hbtq-frågor.

EHT-team. 5 Beslut om utredning. 5 Elevens frågeformulär Mall för elevens  Team Sigma på Önstaskolan.

och skolledning bildar skolans elevhälsoteam, EHT. Team spec stöttar lärare på skolan i pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, lärmiljöer och Trygghetsgrupperna verkar för elevernas trivsel och trygghet på skolan och bes

Om jag som kurator delar information med övriga i elevhälsoteamet, betyder det då att den information jag lämnar blir deras, och … EHT är en förkortning för elevhälsoteam. När detta nu är utrett uppstår kanske fler frågetecken? Vad är ett elevhälsoteam, och vilka är egentligen en del av Magelungen gymnasium Danvikstulls elevhälsoteam?

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Tre frågor -sekretess inom EHT - team och annan personal Fråga: Jag är ny som skolkurator och har en del funderingar kring sekretessen. 1.