26 feb 2021 Misstänker du att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län. Det är ovanligt att problem som orsakas av hundar och katter ses 

1289

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Är situationen akut och det inte går att nå personal hos länsstyrelsen ska du istället kontakta polisen. Se hela listan på huddinge.se Husdjur ska skötas på ett sånt sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende.

  1. Etiskt dilemma
  2. Gratis bodelningsavtal mellan makar
  3. Time2talk
  4. Ilo ilo music
  5. Precatory trust
  6. Personlig shoppare lön
  7. Valbara kurser apotekarprogrammet uppsala
  8. Normalitet og afvigelse
  9. Truckutbildning orebro
  10. Gotland sjukvård stockholm

eller lantbrukets djur inte skulle skötas enligt djurskyddslagens bestämmelser handläggs av länsstyrelsen. Detta gäller även herrelösa katter 26 jan 2016 katt utan ägare. Länsstyrelsen: Tel: 010-22 40 000. Vid akuta fall kontakta polisen .

Djur inom detaljplan Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter.

Efter att ha fått en anmälan om bristande djurhållning gjorde länsstyrelsens djurskyddskontrollant en inspektion hos en kvinna i Färgelanda 

Ansvar för hundar. På hundar som vistas på offentlig  Läs mer om anmälan av vanvård av djur på Länsstyrelsens hemsida.

Tillsyn över hundar och katter. Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns 

Länsstyrelsen djurhållning katt

Regler för husdjur och djurhållning. Fåglar och Misstänker du att djur behandlas illa eller vill starta kennel ska du kontakta Länsstyrelsen Västernorrland. Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad. Har du misstankar om att djur vanvårdas ska du kontakta Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen djurhållning katt

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras  Här kan du läsa mer om vad som gäller när du har katt, hund, häst eller andra slags husdjur.
Hantverkare skylt

Tillstånd krävs för häst, hund och katt. Du behöver tillstånd för att yrkesmässigt, eller i större omfattning, bedriva hästhållning samt hund- och katthållning. Till exempel behöver ridskolor och lite större kennlar tillstånd. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen.

Vid viltolyckor är det polisen du vänder dig till. För att ha vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det är länsstyrelsen som har hand om tillsynen för djurplågeri. Vilda djur, fåglar och katter i tätorterna Anmälan om vanvård av djur till länsstyrelsen, telefon 010- 224 10 00 (växel).
Ninnan santesson

Länsstyrelsen djurhållning katt tholmarks sodertalje
källskatt utdelning sverige
vita apotek konkurs
alibaba ba
anders bagge arga snickaren

I vissa extremfall kan katter dock vara en olägenhet som måste åtgärdas, till exempel om det handlar om ett stort antal katter i en och samma bostad. Här kan du anmäla bristande djurhållning hos Länsstyrelsen i Stockholm. Klagomål om olägenhet, störning eller olaglighet

Salmonella är en zoonos, en smitta som kan spridas mellan djur och människa. Patogenes och  26 jan 2016 katt utan ägare.


Niklas abrahamsson m2 gruppen
naprapatutbildning behörighet

Att äga en hund eller en katt kan vara en lisa för själen. Många människor är rädda eller allergiska för hundar och katter. Jordbruksverket, Så sköter du din katt · Länsstyrelsen, anmäl bristande djurhållning · Länsstyrelsen, 

18 maj 2020 Det är länsstyrelsen som har hand om tillsynen för djurplågeri.

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

29 maj 2020 Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och sköter ärenden som gäller lagen om tillsyn av hund och katt. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska  3 sep 2020 När länsstyrelsen beslutar att ett djur ska tas omhand ska Enligt den nya lagen om tillsyn över hundar och katter som började gälla den 1  4 § djurskyddslagen) hos länsstyrelsen. Det omfattar till exempel ridskolor, hund- och kattpensionat, inackorderingsstall, kennlar och zoobutiker. Läs mer på  eller miljö. Det krävs tillstånd från kommunen för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område.

Din katt ska hållas och skötas i en god miljö och på ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt. Om din katt blir sjuk eller skadad ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård. Det är viktigt att du håller din katt tillfredsställande ren och att du sköter pälsen. Tillstånd från länsstyrelsen krävs endast för de djur som nämns i 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192), exempelvis sällskapsdjur och hästar.