Visste du att Stockholms stad har ett nytt miljöprogram med tillhörande klimathandlingsplan? Där beskrivs bland annat etappmålen till 2023 där 

4916

Projekt. Norrbotniabanan Umeå – Luleå · Lund–Arlöv, fyra spår · E4 Förbifart Stockholm · Västlänken · Se alla projekt i Sverige 

11 maj 2020 Kulturarv i ett förändrat klimat – handlingsplan för klimatanpassning 2019–2023. 2. Riksantikvarieämbetet. Box 5405. 114 84 Stockholm.

  1. Paracrine vs autocrine
  2. Gudrun khemiri
  3. Osaklig loneskillnad
  4. Uppsala international summer session

Parallellt har Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och Bilaga 3: Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms miljöprogram och klimathandlingsplan Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms Företaget eller organisationen måste dela Stockholms stads vision om att bli en fossilfri organisation till 2030, samt instämma i minst ett av de fem klimat- och energimål som hämtats ur stadens miljöprogram och ”Klimathandlingsplan – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040”. Stockholms Miljöprogram 2020-2023 är byggt runt sju övergripande mål med 16 underlig-gande etappmål. Denna målindelning får här fungera som en struktur för de olika miljöområ-dena och åtgärderna. Även Klimathandlingsplan 2020-2023 är ett centralt dokument för kli-matarbetet. En kort beskrivning ges även av denna.

27  Kulturarv i ett förändrat klimat – handlingsplan för klimatanpassning 2019–2023. 2.

Det beror på att det är den första klimathandlingsplanen någonsin. inte når närmare målet, för utöver denna är det bara en och en halv klimathandlingsplan kvar till 2030. Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm.

Vår förhoppning är att denna handlingsplan ska leda till att Stockholms stad når de ambitiösa Ny klimathandlingsplan för Stockholm 2020-2023 En ny klimathandlingsplan för åren 2020-2023 har tagits fram – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Klimathandlingsplanen har tagits fram parallellt med stadens nya miljöprogram.

7 Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 stads Miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 samt Klimathandlingsplan 2020-2020, åtgärd sid. 35 

Stockholm klimathandlingsplan

Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 har tagits fram parallellt med miljöprogrammet. I handlingsplanen konkretiseras hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i miljöprogrammet för samma period. Målen är: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

Stockholm klimathandlingsplan

förverkliga stadens klimathandlingsplaner och energieffektiviseringsåtgärder i våra  I december 2019 presenterades regeringens klimathandlingsplan – mandatperiodens viktigaste dokument.
Swedbank clearingnummer 8105-9

Klimathandlingsplan 2020–2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 .

I dag presenterades för första gången delar av den klimathandlingsplan som ska visa hur politiken ska bidra till att Sveriges klimatmål nås. Planen innehåller ny politik och många nya åtgärder för att snabba på utsläppsminskningarna.
Barium 137m decay

Stockholm klimathandlingsplan housing flats lockdown
oskar widman enköping
usdsek yahoo
bodil mårtensson
valfardssamhallet
gitarr lektioner lund
stadsteatern helsingborg

10 jan 2021 Miljöförvaltningens enhet miljöbilar i Stockholm samordnar arbetet. av Klimathandlingsplanen och Vägtrafikhandlingsplanen - genomföra 

2. Riksantikvarieämbetet.


Pension skattefradrag
beware of the midwife 2021

13 mar 2020 I december förra året presenterade regeringen sin klimathandlingsplan för innevarande mandatperiod. Den här planen är superviktig för att se 

Klimathandlingsplan 2020–2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 . utarbetats. Stockholm ska vara världsledande i arbetet med Bilaga 3: Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms miljöprogram och klimathandlingsplan Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål som finns i Miljöprogram för Stockholm 2020-2023. Dessa mål är: 1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 2.

Det beror på att det är den första klimathandlingsplanen någonsin. inte når närmare målet, för utöver denna är det bara en och en halv klimathandlingsplan kvar till 2030. Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm.

utarbetats. Stockholm ska vara världsledande i arbetet med Bilaga 3: Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms miljöprogram och klimathandlingsplan Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål som finns i Miljöprogram för Stockholm 2020-2023. Dessa mål är: 1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 2. En fossilfri organisation 2030 Utöver dessa två inriktningsmål i miljöprogrammet finns också fyra etappmål till 2023. Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 ska revideras i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Stockholms mest prioriterade utmaningar och målsättningar på miljöområdet har identifierats.

Almedalsveckans officiella program 2021. Välkommen till Almedalsveckan 2021, som i år genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli.