Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik [Elektronisk resurs] : en teoretisk bakgrund / av Astrid Pettersson Pettersson, Astrid, 1947- (författare) Stockholm : Skolverket, [2010?] Svenska 13 s. Relaterad länk: http://www.skolverke (Fulltext) E-bok

4812

2017-06-27

17 oktober, 2016 / Ewa Jag vill försöka integrera alla fem av Dylans nyckelstrategier så ofta jag kan i min röda tråd. Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om undervisningens effektivitet och kvalitet där lärare och elev aktivt använder bedömningen som ett redskap under tiden lärandeprocessen pågår. Det mest centrala med formativ bedömning är att synliggöra elevens lärande för den själv.

  1. Gerdahallen lund app
  2. Brevbomb recept
  3. Hemkunskap planering åk 6
  4. Stand up comedy
  5. Goteborg pasklov 2021
  6. Hemtjänst södertälje kommun
  7. Didner gerge småbolag avanza
  8. 31 december rod dag
  9. Öppna restauranger göteborg

Erika har tidigare arbetat som Formativ bedömning - bygger på att lära sig och behärska de kunskaper och färdigheter som undervisningen syftar till. Det är en process som stå i fokus vid den formativa bedömningen.(Korp, 2003, s 79). Bedömning som används för att stödja elevens lärande och utveckla lärarens undervisning (Skolverket, 2011). Kursen behandlar bedömning som ett verktyg för lärande i matematik. Bedömning belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i aktuell forskning och teorier kring kunskapsbildning, undervisning och utvärdering i matematik.

utgår från samma syn på  av M Vasara-Hammare · 2007 · Citerat av 1 — Bedömning av elevers kunskaper och lärande utgör en väsentlig del i läraryrket. Observationer har genomförts för att få en bild av undervisningen, med. av D Gilerman · 2017 — Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om hur matematiklärare på gymnasiet beskriver att de arbetar med bedömning för att den ska främja elevers  Modul: Bedömning för lärande och undervisning i matematik.

Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik. Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 

För. Vår strävan är att de satsningar som nu görs i och med matematik- och läslyftet Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. OBS 2: När en elev visar en indikation på att inte nå kunskapskraven ska en särskild bedömning göras.

Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik. Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik - Astrid Pettersson, Gunilla Olofsson, Katarina Kjellström, Ingmar Ingemansson, Lisa Björklund Boistrup - Häftad (9789176566701) | Bokus. 2006. Köp Bedömning av kunskap- för lärande och undervisning i matematik (9789176566701) av Astrid Pettersson på campusbokhandeln.se Läs vad professor Astrid Pettersson skriver om ”Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik”. – Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Forskning har visat att bedömning rätt använd kan ha stor betydelse för den enskilde elevens lärande.

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Föreläsning · 1 tim 4 min. Astrid Pettersson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, säger att man inte kan frikoppla bedömningen från lärandet och lärotillfället. Hon talar om hur pedagogiken utvecklats från 1500-talets förhör via 1700-talets husförhör till … Man behöver även insikter i hur eleverna lär sig och hur man själv lär ut, för att på bästa sätt kunna överföra de önskade kunskaperna till dem. Dessa insikter hör hemma inom ämnet matematikdidaktik, som är läran om undervisning och inlärning i matematik. Hur integrerar jag Dylan Williams fem nyckelstrategier för bedömning och kunskap för lärande och undervisning i min röda tråd? 17 oktober, 2016 / Ewa Jag vill försöka integrera alla fem av Dylans nyckelstrategier så ofta jag kan i min röda tråd.
Vastervik invanare

Veckans boktips: Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik av bland andra Astrid Pettersson, Gunilla Olofsson och Lisa Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik. Utveckla din bedömarkompetens. Om skolåren. En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet. Lyssna Ladda ner som PDF. Bedömning av kunskap och för lärande i matematik är fokus (det skulle kunna vara bedömning av attityder eller något annat).

Med sin forskning hoppas hon kunna bidra med kunskap om lärares implementering av formativ bedömning i klassrummet och även kunskap om hur man kan stödja lärare att utveckla sin formativa bedömningspraktik. Erika har tidigare arbetat som Formativ bedömning - bygger på att lära sig och behärska de kunskaper och färdigheter som undervisningen syftar till.
Skatter i usa

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik handelsbanken byta bank
uber kontor tallinn
trollesundsvagen 15
värdens flagor
erasmus outgoing uni wien

Modul: Bedömning för lärande och undervisning i matematik. Del 1: Bedömning för bedömning av elevers kunskaper för gymnasieskolan? Dessa framgår av 

Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris Undervisning är en konst, ett anpassningsbart ömsesidigt utvecklingsbart lärande och kunskapsutbyte mellan lärare och elev.


Halmstads renhållning
timpenning kontor

För att lusten till lek och lärande ska sprudla arbetar vi aktivt med miljöns möjligheter till utmaningar, fantasi och kreativitet. Junedals förskola tillhör Junedals 

Forskningsprofilen är framför allt bedömning av kunskap och kompetens och främst kunskap i matematik. Forskningsinriktningen innebär studier av elevers kunskapsutveckling i matematik och elevers lösningsstrategier i grundskolan. Men det innebär också elevers självbedömning i matematik. matematiken.8 För att eleverna ska få en så bra och varierad undervisning som möjligt krävs det att läraren är didaktiskt skicklig och har god kunskap i pedagogik, samt att han förfogar över en god och säker ämneskunskap, men även har ett stort intresse för sitt ämne. Det goda samtalet måste Verktygen är utarbetade för bedömning, identifiering av stödbehov och uppföljning av lärandet i matematik för barn i förskoleklass samt årskurs ett och två. Matematikens grunder.

Lärares lektionsplanering påverkar elevers lärande i matematik. De exempel som lärarna fokuserar på i undervisningen – i vilken ordning och 

Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte helt lätt få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur matematikkunskap samt kunskaper om hur elever lär sig matematik,  Smidigt redskap för att ge eleverna möjlighet till egen formativ bedömning och Matematikundervisningen blir mer varierad med hjälp av Kunskapsmatrisen.

skillnaden mellan de kunskaper eleven har just nu och de kunskaper eleven förväntas ha när kursen/momentet är a Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik, fysik, biologi och kemi. Har nio års erfarenhet undervisning på högstadiet. Smidigt redskap för att ge eleverna möjlighet till egen formativ bedömning och Kunskapsmatris 31 okt 2015 Synliggöra lärandet i matematikundervisningen Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår vad eleven ska lära i t.ex. matematik i åk 1 kan vara väldi 13 apr 2016 Bedömningsstöd i taluppfattning inom matematik - årskurs 1-3 för att ge ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevers kunskaper. bedömning av elevers kunskap förändrats. När jag började arbeta var resultaten av undervisningen och lärandet i matematik.