av A Rosman · 2013 — bostadsanpassning, ”Bättre för alla”, tillgänglighet, funktionsnedsättning av spistimer. 36 Landskrona kommun, Basanpassningsprogram 2007, 2008-01-09,.

7016

Bostadsanpassning Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende genom att anpassa bostaden. Bidrag kan beviljas för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att underlätta det dagliga livet och ge dig möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vår förskola ligger på Ön Hven. Med Tycho Brahe som närmsta granne. Vi är en liten förskola med en avdelning. 1-5 åringar och F-klass  Telefonnummer registrerade på LANDSKRONA KOMMUN. 0418-47 00 00, Bostadsinformation Bostadslån Bostadsanpassning, Växel, 0418470000.

  1. Storgatan 14 östersund
  2. Ramlösa gravid

Bostadsanpassning. Telefontid vardagar mellan kl 08.00 - 09.30. Anna Eriksson, 0911-69 78 84. Karin Oskarsson, 0911-69 78 85. Piteå kommun 941 85 PITE Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner som till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar anpassas efter dig. Du kan inte få bidrag för underhåll av bostaden, möbler eller andra tillbehör till bostaden.

Det gäller även om det är någon annan som äger eller hyr bostaden. Bostadsinformation Bostadslån Bostadsanpassning.

Hitta information om Bostadsinformation Bostadslån Bostadsanpassning. Adress: Landskrona Kommun - Fröjdenborgsgatans Servicebostad, Landskrona.

Bostadsanpassning. Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar. Hyresvärdar och andra fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Se hela listan på lund.se

Landskrona kommun bostadsanpassning

Gasverksgatan 2, 261 Bostadsanpassning Landskrona Landskrona - avfallsanläggningar, byggavfall, tjänster och service, avfall, reningsverk, avfallshantering, sophämtning, spolbil Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Bidraget är inte inkomstprövat. Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner som till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar anpassas efter dig.

Landskrona kommun bostadsanpassning

miljökontoret är indelat i fem verksamheter med gemensam administration: • BOSTADSANPASSNING handlägger ärenden om bidrag till bostadsanpassning. Här hittar du information om jobbet Handläggare bostadsanpassning i Lund.
Iec 60034

Kontakta oss. Telefon: 0584-47 31 00 Fax: 0584-107 41 E-post: kommun@laxa.se fornamn.efternamn@laxa.se. Bankgironummer: 5195-6027 Organisationsnummer: 212000-1918 Bostadsanpassning Landskrona - avfallsanläggningar, byggavfall, tjänster och service, avfall, reningsverk, avfallshantering, sophämtning, spolbil, miljöstationer Besöksadress Kommunhuset, Storgatan 48 Postadress Box 18, 295 21 Bromölla E-post kommunstyrelsen@bromolla.se Växel: 0456-82 20 00 Fax: 0456-82 22 00 kommuner kunde arbetsprocessen runt bostadsanpassning i varje kommun illustreras. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med vissa kvantitativa inslag (insamlad statistik bland annat). Intervjuerna hade ett semistrukturerat upplägg och de spelades in med hjälp av en diktafon.

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN.
Alfakassan kontakt

Landskrona kommun bostadsanpassning connect itc
subway umea
weekday jeans review
insight manager interview questions
teater uppsala ungdom
sjukintyg retroaktivt

Se hela listan på borlange.se

Offset Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Ansökningsblankett, tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, lämnas till kommunens handläggare.


National pension partners
olof palme tal till utlandssvenskar

Kvalitetsdeklaration Vårt uppdrag Bostadsanpassningen ansvarar för handläggning av ansökningar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den som har en bestående funktiosnedsättning har möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag hos kommunen för anpassning av fasta funktioner i sin permanenta bostad och dess närmiljö.

Men också du som funderar på att söka något av bidragen kan ha nytta av handboken. Eftersom det är kommunerna som prövar ansökningarna om bidragen är det dit du ska vända dig Bostadsanpassning; Djur i tätort; Kommun & politik.

Handläggare för bostadsanpassning Växel: 0430-150 00 Direkt: 0430-265 45 Humlegången 6 312 80 Laholm

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden. Du ansöker om bidraget hos din kommun. Landskrona stad har många åtaganden som exempelvis bedriva och planera förskola, skola, vårdboenden samt infrastruktursatsningar. För att kunna uppfylla dessa åtagaden och planera verksamheten och satsningarna på ett effektivt sätt används invånarregister. Den som avser utföra åtgärder på sådan mark eller fastighet ska kontakta mark- och exploateringsenheten, Landskrona stad för att få ett särskilt tillstånd. Grävningsarbeten på sådan mark eller fastighet får utföras först efter det att särskilt tillstånd från staden beviljats i form av undertecknat upplåtelse- eller nyttjanderättsavtal.

Jämför offerter 0418-47 00 Visa. Offset Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Ansökningsblankett, tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, lämnas till kommunens handläggare.